VACATURES

Amsterdam Dynamics is een vereniging. Ons doel is het vergroten van sportdeelname en verbinding in Amsterdam Zuidoost. Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Ieder lid doet mee. Maar meedoen doe je niet alleen, dat doe je samen.  Ambities van onze vereniging, pak je samen aan. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die onze club met ons verder brengen. We hebben je hulp hard nodig. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Peter Hoitinga, voorzitter@amsterdamdynamics.nl

Sponsor commissie

 

Een startende en groeiende hockeyclub als Amsterdam Dynamics kan niet zonder sponsors. Als lid van de sponsorcommissie bedenk je manieren waarop sponsoren/donateurs kunnen bijdragen aan onze groeiambitie. Je vertaalt deze in concrete sponsormogelijkheden en gaat actief op zoek naar sponsors.

Het is een pré als je een netwerk hebt in het bedrijfsleven van Amsterdam Zuidoost.

Communicatie

 

Als lid van de communicatie commissie van Amsterdam Dynamics ben je verantwoordelijk voor de communicatiekalender met als doel onze leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de club. Daarnaast willen we Amsterdam laten weten hoe leuk het is om bij Amsterdam Dynamics te hockeyen met als doel om nieuwe leden te werven.

Het internet kent geen geheimen voor jou. Je bent creatief, thuis in social media en je houdt onze website (WordPress) actueel.

Het is een pré als je een netwerk hebt in de media van Amsterdam.

Wedstrijdsecretariaat

 

Je brengt in kaart wat er wekelijks moet gebeuren om de wedstrijden goed te laten verlopen. Voor de wedstrijd regel je de communicatie over tijdstip, locatie (veldindeling), kledingvereisten, verzamelen en regelen van coach, scheidsrechter en ‘gastheer/vrouw’. Na de wedstrijd zie je toe op een correcte doorgave van de wedstrijdformulieren aan de KNHB.

Gedurende het jaar regel je de indeling van teams i.s.m. de trainers, het beoordelen van spelers voor de teamindeling, communicatie over de start en data van trainingen en wedstrijden. Je bent ook contactpersoon voor de KNHB m.b.t. wedstrijdzaken.

Ledenadministratie

 

Je maakt het mogelijk dat leden zich aanmelden en bent verantwoordelijk voor de ledenadministratie in ons ledensysteem All United. Je zorgt dat nieuwe leden een welkomstbrief krijgen.

Je verzorgt de communicatie aan de leden en de ouders van jeugdleden over de start van trainingen en wedstrijden (ism het wedstrijdsecretrariaat). Je houdt tuchtmaatregelen bij (gele kaarten, scheidsrechteropmerkingen) en zorgt voor opvolging vanuit trainer/coach.

 

Vertrouwenspersoon

 

Een veilige sportomgeving is onze prioriteit. Wanneer leden zich niet juist behandeld achten of zich onveilig voelen, op wat voor manier dan ook, moeten ze daarover met iemand kunnen praten.

Bij voorkeur is dit iemand die zelf niet bij de vereniging werkzaam is, dus bijvoorbeeld een ouder. Fijn als deze persoon een achtergrond heeft op medisch, juridisch vlak of in mediation!

 

Penningmeester

 

Vanwege het vertrek van onze huidige penningmeester eind 2021 zijn we op zoek naar een bestuurslid met de functie van penningmeester. Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Ook zorg je voor een correcte incasso van de contributie.

Aan het begin van het seizoen verzorg je een begroting en op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering stel je een financiële verantwoording voor de leden op. Een financiële achtergrond is handig maar niet noodzakelijk.

 

 
 

PARTNERS

HOCKEY ZUIDOOST

Amsterdam Dynamics is een vereniging met als doel sportiviteit en verbinding in Amsterdam Zuidoost. Er worden talenten ontdekt en klaargestoomd voor de maatschappij. Ben je bij een vereniging of club aangesloten, dan wil je ergens aan meedoen. Ieder lid doet mee. Maar meedoen doe je niet alleen, dat doe je samen. Ook het realiseren van doelen en ambities van onze vereniging, pak je samen aan. Meld je aan voor één van onze vacatures!

MARLON LANDBRUG

Sportambassadeur Zuidoost, speler Pinoké heren 1